Home

Zullen we naar de dierentuin gaan? Deze vraag wordt in Nederlandse gezinnen regelmatig gesteld en men bedoelt daarmee meestal de dierentuin die het dichtst bij de woonplaats is gelegen. Toch is dit niet altijd logisch, want iedere dierentuin heeft zijn eigen kenmerken en sfeer. Op deze website zijn kenmerken te vinden van een aantal bekende dierentuinen in Nederland. Op deze manier kan iedereen de dierentuin van zijn of haar keuze bezoeken. Kleinschalig of juist heel uitgebreid, alles kan in de wereld van de Nederlandse dierentuinen.

De verschillen

Iedere dierentuin heeft zijn eigen uitgangspunt, zijn eigen thema en zijn eigen karakter. In iedere dierentuin worden dieren in verschillende onderdelen en plekken van de natuur belicht en iedere dierentuin benadrukt deze dieren en zijn natuurlijke omgeving op zijn eigen wijze. Ook de doelgroep van dierentuinen is verschillend: Er zijn zeer kleinschalige dierentuinen waar men in een uur alle aanwezige dieren kan bekijken; ideaal voor een kort bezoek met kleine kinderen of als een onderdeel van verschillende activiteiten. Andere dierentuinen hebben veel soorten van één bepaald dier in een unieke leefsituatie. Leuk voor een spreekbeurt, onderdeel van een thema op een school of voor de liefhebber van juist dat dier! En weer andere dierentuinen hebben een meer dan dag vullend programma en laten dieren zien uit alle streken van de wereld, gecombineerd met uitgebreide eet-en speelgelegenheden. Kortom: voor elk wat wils!

De overeenkomsten

Uiteraard zijn er overeenkomsten tussen alle dierentuinen die we in Nederland hebben. Nederland behoort met zijn dierentuinen tot de modernste van de wereld. Dat is iets om trots op te zijn! Het welzijn van de dieren is in Nederlandse dierentuinen zeer belangrijk: De NVD ( De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen ) is een overkoepelende organisatie voor de 13 grootste dierentuinen in Nederland en houdt zich onder andere bezig met kwaliteitsbewaking. Ook educatie speelt in alle dierentuinen een grote of wat minder grote rol. Er vindt een nauwe samenwerking plaats in het onderzoeken naar het in stand houden van bedreigde diersoorten en fokprogramma’s. Op deze manier worden talenten gebundeld voor meerdere dierentuinen. Op de volgende pagina’s is een overzicht te vinden van een aantal dierentuinen die elk op hun eigen manier een aanwinst zijn voor de Nederlandse dierentuinen.